Turneringsreglement for
TØNDENS 7 mands turnering

§ 01: Hvis ikke andet fremgår af nedenstående, spilles der efter DBU`s love.

 

§ 02:

 

I tilfælde af ens spilledragt, skal udeholdet skifte spilledragt.

 

§ 03:

 

Spillerne skal være fyldt 33 år på kampdagen. Hvert hold består af 7 spillere og indtil 3

Udskiftningsspillere.

 

§ 04:

 

En spiller må ikke fra kalenderårets begyndelse til turneringsafslutningen have deltaget på hold

som rangerer højere end serie IV.

 

§ 05:

 

Dommeren kan advare en spiller (gult kort), hvilket betyder udvisning i 10 min. Ligeledes kan

dommeren udvise en spiller for resten af kampen (rødt kort). Rødt kort medfører automatisk

karantæne i holdets næste kamp. Turneringslederen kan i grovere tilfælde forlænge karantænen.

Klubberne er selv ansvarlig for at karantænen overholdes.

 

§ 06:

 

Spilletiden er 2 x 30 minutter.

 

§ 07:

 

Der er tvungen brug af benskinner.

 

§ 08:

 

Der benyttes ”fri udskiftning”, når der er stop i spillet og dommeren er orienteret herom.

Udskiftningen skal foregå ved midterlinien.

 

§ 09:

 

Der må ikke benyttes spillere, som også spiller for andre klubber.

 

§ 10:

 

Udeblivelse fra en kamp, uden senest 3 dage før at have meddelt afbud til turneringslederen vil

medføre en bøde på kr. 100.-. Hvis et hold er nødsaget til at melde afbud til en kamp, påhviler

det holdlederen at meddele dette til: 1. Turneringslederen, 2. Modstanderholdets holdleder. For

udeblivelse og brug af ulovlig spiller taber man kampen 3-0. Overtrædelse af denne § betyder,

at man skal betale dommerregning samt udrede 1 ks. Øl (30 stk. og af anerkendt fabrikat) til

modstanderne.

 

§ 11:

 

Står 2 eller flere hold lige i point gælder følgende: 1. Point i indbyrdes kampe. 2. Målforskel i

indbyrdes kampe. Hvis stadig lige spilles omkamp på neutral bane.

 

§ 12:

 

Evt. udsatte kampe i forårsturneringen skal afvikles inden sommerferien, og øvrige udsatte

kampe skal afvikles inden næstsidste spilledag.

 

§ 13:

 

Evt. protester skal indsendes skriftligt til turneringslederen senest 3 dage efter kampdagen. Pro-

testen kan kun indgives af en impliceret klub.

 

§ 14:

 

Dommerhonoraret betales af hjemmeholdet.

 

§ 15:

 

Trækning af hold i turneringen kan kun ske skriftligt og koster kr.500.-. Eventuelle restancer

skal være udlignet.

 

§ 16:

 

Flyttegebyr pr. kamp kr. 100.-

 

§ 17:

 

Kampresultat sendes pr. mail til: christian@thystrup.dk med kopi til ole.roetting@mail.dk

 

§ 18:

 

I samme turnering kan der kun meldes afbud til èn kamp. I gentagelsestilfælde vil det betyde

Udelukkelse fra resten af turneringen.

 

§ 19:

 

I vinterturneringen kan ingen kampe aflyses, med mindre vejmyndighederne fraråder al

Udkørsel.

 

 

Resultatet skal indberettes senest næste dags formiddag. Såfremt dette ikke sker opkræves der en bøde på kr. 100,-.

 

Efter hver kamp (sommer-, pokal- eller vinterturnering)

Er hjemmeholdet vært ved en øl – af anerkendt fabrikat til udeholdet samt til dommeren!!!!

 
 
Logo
Kontakt
Malerfirmaet Michael Labuz ApS  l   Årløsevej 28  l  4690 Haslev   l  Tlf:  40 25 14 67  l  CVR nr.: 20341106